Telefoonnummer:
0181-312435
Telefoonnummer: 0181-312435

Afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken op het volgende telefoonnummer: 0181-31 24 35.

 

Voor afspraken kunt u bellen tussen 08.00-10.30 en 13.30-16.00 uur.

 

Voor een visite voor dezelfde dag kunt u bellen tussen 08.00-10.00 uur.

 

Voor vragen aan de assistente en het opvragen van uitslagen kunt u bellen tussen 09.00-10.30 en 13.30-16.00 uur.

 

Na 16.00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en vraagt dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 

Een afspraak op het spreekuur duurt 10 minuten. Een consult is bedoeld voor het behandelen van één vraag of probleem. Wanneer u meerdere vragen of problemen heeft of u heeft een uitgebreider probleem, verzoeken wij u om een dubbele afspraak te maken.

 

Wanneer u belt voor een afspraak kan het zijn dat alle lijnen bezet zijn. Met name op de maandagochtend kan dit het geval zijn. Wij beseffen dat dit voor u vervelend kan zijn en wij vragen u om enig geduld. Indien u belt voor een medisch spoedgeval, kiest u dan voor optie 1 (spoedgeval).

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor de mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen.

 

Indien u een afspraak heeft gemaakt en onverwachts niet kunt komen, vragen wij u tijdig af te bellen. Het liefst een dag van te voren.