Telefoonnummer:
0181-312435
Telefoonnummer: 0181-312435

Praktijkondersteuning huisartsen

Onze praktijkondersteuners huisartsen (POH) zijn Kimberley en Marjolein.


Zij hebben een specifieke taak voor bepaalde patiëntengroepen, zoals voor diabetes patiënten en patiënten met COPD. Zij zorgen voor betere kwaliteit van de zorg voor deze patiënten en ontlasten tevens de huisartsen.
Alle behandelingen worden met de huisartsen besproken of zijn protocollair vastgelegd.
Er wordt intensief met de huisartsen overlegd.